*Vhledy*
***

Pročištění kořenů vztahu s dvojplamenem - vize

ze dne 12.1.2017

*Archanděl Michael* z mých karet *13 Archandělů*
*Archanděl Michael* z mých karet *13 Archandělů*

Chtěla jsem pročistit vztah s mužem, dvojplamenem... Na radu Ivona Antalii jsem chtěla pročistit kořeny našeho vztahu, na kterých, z dob minulých životů, mohla ulpět závist, prokletí atd... lidí, kteří nechtěli, abychom byli spolu, tvořili ve Světle a vzájemné inspiraci...

Požádala jsem Intuici, aby mě vedla. Viděla jsem, jak mi z nohou vyrůstají kořeny. Z pravé nohy kořeny, jako rodová linie mého otce a z levé nohy rodová linie mé matky. Viděla jsem, jak kořeny prorůstají až k jádru Země. Z hlavy mi vyrůstala koruna. Z pravé strany větev, která se pak rozrůstala - rodová linie otce a z levé strany větev - rodová linie matky. Byla jsem strom plný světla, průhledně křišťálový s třpytivými odlesky duhových barev...

Před sebou jsem viděla muže, který byl stejně jako já strom rozvětvený a zakořeněný, ale na rozdíl ode mě byl pohaslý, celý černý, neživý... Chtěla jsem ho probrat k životu. Otevřela jsem své Srdce a začala vysílat do jeho Srdce Světlo Lásky. Ono ale nepronikalo k jeho Srdci. Odráželo se od nějakého pancíře, co měl kolem Srdce, až mě z toho bolelo na hrudi. Musela jsem přestat. Po vnitřní otázce, co mám dělat, jak mám pokračovat, mě Intuice navedla, abych se zaměřila na sebe, na své propojení, na svou korunu a na své kořeny... Viděla jsem svou korunu košatější a zářivější, která se dál větvila do Vesmíru... Přes korunu skrze mě proudilo Světlo Lásky, které se v oblasti čaker křížilo a vytvářelo tak, až ke kořenům, jakoby dvojitou spirálu - šroubovici DNA. Pak jsem viděla, jak mé kořeny obživují a plní se až k jádru Země zlatým jakoby tekutým Světlem. A najednou jsem viděla, jak od mých obživlých kořenů plných zlatého tekutého Světla, začínají ožívat, plnit se Světlem Lásky ostatní kořeny, které byly v blízkosti mých kořenů. Světlo Lásky - Život se dál šířil a ožívaly další a další kořeny... Pak jsem viděla, jak svítí celý kořenový systém všech rodových linií Země... Byla to krása....

Jak svítil celý kořenový systém celé Země, všech rodových linií, najednou začalo Světlo Lásky proudit přes kořeny a nohy i do muže přede mnou. Začal se postupně probouzet, plnit Světlem Lásky. Má koruna se dotýkala koruny muže, ale větvičky jeho koruny nepřijímaly Světlo z mé koruny. V momentě, jak Světlo Lásky začalo plnit jeho Srdce, otevřel oči a díval se na mě. Zatím mě neviděl, nechápal co se děje... Jak bylo jeho Srdce plné, začalo Světlo Lásky proudit směrem k jeho koruně. Když už bylo jeho Srdce živé, pak "bylo dovoleno", aby jeho rozvětvená koruna, při dotyku s mou korunou, začala obživovat... Čím víc se probouzel, tím víc mě viděl, tím víc mě vnímal...

Kořenový systém mé rodové linie představoval vše materiální v rodové linii, vše, co mí předci vykonali a zanechali ve hmotě včetně svých těl... Viděla jsem podél kořenů černé hrudky, které se působením Světla Lásky začaly drolit, až se úplně rozdrolily a nezbylo z nich nic... Na větvích mé koruny byli průhledné lístky, které představovali Duše mé rodové linie, které postupným působením proudícího Světla Lásky začali opadávat. Ne dolů, ale směrem nahoru do Jednoty, k Bohu... Jak se čistil prostor kořenového systému, tak se osvobozovaly i všechny Duše mé rodové linie... Prouděním Světla Lásky skrze mě se pročistila má rodová linie jak na jemnohmotné úrovni Duše, tak na hrubohmotné úrovni těla a skutků...

Jak muž proti mně obživl, tak jsme pak chvíli proti sobě stáli celí zářiví, propojení, vnímající se navzájem... A pak jsme začali cítit velké nepohodlí... Kůra kmene stromu byla najednou tvrdá a tlačila nás. Viděla jsem, jak kůra mého kmene i kmene mužova stromu začala v oblasti hrudi praskat a začala se rozevírat... Najednou jsme z těch stromů vyskočili... Byly jsme jako malé děti, drželi se za ruce, poskakovali... Nádherné bylo to, že když jsme tak poskakovali a dotýkali se nohama Země, tak v místě dotyku, Země reagovala Světlem... Podobně jako ve filmu Avatar... Cítila nás a my cítili ji... Věděla, kdo jsme a my věděli kdo je ona...

Ze stromů zůstaly jenom "krusty", které čím dál víc slábly, až se úplně rozpadly...

Už nebylo nutné se "propojovat" s Vesmírem, Bohem, Zdrojem... Byli jsme v jiném propojení... Země, my... ...byli jsme Vesmírem, Bohem, Zdrojem...

S Láskou a Radostí *AndRea Ra*

AndRea Ra Hanielská

Libovolně šířte a sdílejte tuto vizi celou i s odkazem na stránky http://andreara.cz *Děkuji*

Obohacují-li vás tyto informace a přejete-li si úsilí vynaložené na jejich předávání finančně ocenit, lze tak učinit na č.ú: 2393563013/0800, IBAN: CZ16 0800 0000 0023 9356 3013, SWIFT:GIBACZPX *Děkuji*

Pro Muže

10.1.2016

*Archanděl Anael* z mých karet *13 Archandělů*
*Archanděl Anael* z mých karet *13 Archandělů*

Ano, probouzíte se, Draci, Vesmírní Strážci, Bojovníci, Konstruktéři, Stavitelé... Někteří už dřív, někteří nyní, z hlubokého spánku ve světe materiální reality a někteří ze zajetí vlastního duchovna... Vnímáme to a s Láskou to z bezpečné vzdálenosti podporujeme...

Milí Muži, my nemáme strach z toho, co vás přesahuje, z toho, který se probouzí... Zraňuje nás vaše slabost a neochota překročit hranice člověka a přijmout svou vlastní sílu a zodpovědnost...

Nebojíme se té ohromné síly, která se ve vás probouzí, dává nám hluboký pocit bezpečí... Vaše statečnost a odvaha nám dávají pocit jistoty... ...a Láska, která přesahuje hranice lidského srdce, nám dává křídla, hojí rány a zaceluje jizvy způsobené vaší slabostí...

A tak to je...

S Láskou a Radostí *AndRea Ra*

AndRea Ra Hanielská
http://andreara.cz

Libovolně šířte a sdílejte toto poselství celé i s odkazem na stránky http://www.andreara.cz *Děkuji*

Obohacují-li vás tyto informace a přejete-li si úsilí vynaložené na jejich předávání finančně ocenit, lze tak učinit na č.ú: 2393563013/0800, IBAN: CZ16 0800 0000 0023 9356 3013, SWIFT:GIBACZPX *Děkuji*

Pro Muže Silné Vědomé a Statečné...

20.12.2016
*Metatron* z mých karet *13 Archandělů*
*Metatron* z mých karet *13 Archandělů*

K napsání těchto řádků mě podnítilo to, že spousta mužů, kteří jsou vnitřně silní, vědomí, pořád sdílí informace a hrůzy týkající se teroristů a jejich útoků... Nejdřív jsem vás chtěla požádat, ať takové věci nesdílíte a nešíříte tím pádem strach - tmu - temnotu, protože když to dělá člověk vědomý s tak silnou energií, má to mnohem větší sílu a důsledky než když to dělá nevědomý člověk. Je to takový rozdíl jako když něco, třeba sprostého, řekne dospělý v porovnání s dítětem. Dítěti se většinou všichni zasmějí a laskavě ho poučí, že takto "se nemluví"... :-) Ano, byli jste vedení, abyste jasně "zaujali své stanovisko", to je v pořádku. Jen dnes cítím, že vám mám napsat, jak to vnímám, že je čas na změnu... Ano, nejdřív jsem vás chtěla požádat, ať to nesdílíte, ale na to nemám právo. Je jenom vaše věc co šíříte nebo nešíříte. Spíš vás chci požádat, abyste mi - nám pomohli...

Už několik let žiju to, co cítím. Byla jsem a jsem pořád vedena k hlubší a hlubší očistě jak svého srdce, myšlení, těla, tak celého svého života... a k zvědomění duše. To jak je to náročné, někdy téměř k nepřežití J víte velice dobře sami...

Byla jsem a jsem pořád učená, že čím čistější je mé srdce a mysl, tím čistější je prostředí kolem mě a můj život... Prostě to tak funguje. Učím to i své dcery. Rády mají čisto, ale nechce se jim uklízet... :-) Začarovaný únavný kruh. Proto je učím, že jediná cesta jak se z toho dostat je, snažit se nedělat nepořádek. A když nějaký udělám, hned si po sobě uklidit, nebo uklízet za pochodu... Proto jsem se rozhodla nešířit strach a temnotu, protože mám čím dál míň síly to, nejen po sobě, uklízet...  Vím co se děje. Jen to vědomě ignoruji, neposílám tomu svou energii, nepoddávám se strachu. Spíš čím dál víc tady vědoměji ukotvuji Světlo a Lásku svým bytím. A v tomto potřebuji vaši pomoc.

Minulý týden jsem třikrát jela do Brna. Parkovala jsem ve Vaňkovce (tam to mám zmáknuté :-) ). Z toho dvakrát měli na ceduli napsáno "obsazeno", přesto jsem tam jela a věřila, že zaparkuji. Pokaždé se mi stalo, že zrovna vyjíždělo parkující auto a já mohla zaparkovat... :-) Vím, znáte to, víte, o co jde... Jen vám chci napsat, že je to stejné i v oblasti naší bezpečnosti...

Když muži s tak silnou energií budou vědomě chránit silou svého srdce mysli a vědomí, náš prostor naše hranice, tak nás všechny, naši Zemi ochráníte a i bez toho abyste fyzicky bojovali... Čím více a silnější světlo, tím menší šanci má tma, strach, beznaděj... Je to jako při kontaktu s divokou zvěří, já nevím například vlky... :-) Když budete mít strach, nebo s nimi budete chtít bojovat, tak zaútočí... Když si budete vědomí své síly, budou vás respektovat... Je to stále ten samý princip... ...ve všem...

Kolem svého domu a pozemku jsem vytvořila živou vysokovibrační plasmatickou ani ne ochranu, spíš zdroj zajišťující bezpečný prostor k životu. A tak podobně to udělala spousta žen, které se vydaly stejnou cestou jako já. Použily svou ženskou sílu a energii k vytvoření bezpečného prostoru pro sebe a své blízké. Jenže teď už je potřeba, abyste vy silní muži, pomohli svou energií a láskou k rozšíření tohoto prostoru na celé naše území a v konečném důsledku i na celou Zemi...

Opět se vrátím k divoké zvěři... Ti teroristé mají svou víru a svůj život postavený na potlačení, nepřijetí, neuznání ženské energie, ženské síly - esence, proto jsou tam kde jsou a proto jsou tací, jací jsou... Ale to teď nechci rozebírat... Oni se té ženské energie - esence vlastně bojí... A to co jsme my ženy a muži se svou uznanou ženskou energii za poslední léta tady ukotvili, toho se oni vlastně bojí, proto chtějí bojovat, ničit a podmaňovat - obracet na svou víru... Když se vy muži k nám vědomě přidáte silou svého srdce s rozhodností svého vědomí a nekompromisností své mysli, tak nebudou útočit... Tak jako nezaútočí ta divoká zvěř... Je to srozumitelné?... :-) Nedokážu to zatím srozumitelněji napsat... Takto to cítím... A další věc je, že pak nám bude víc pomoženo i ze sfér Světelných Bytostí, Boha -celého Vesmíru... V praxi to může znamenat, že třeba, já nevím, ten útočník, před tím než zaútočí, dostane infarkt... to vyznívá naivně, já vím... :-) Jen prostě vím, že nám bude pomoženo způsobem, který si zatím nedokážeme představit (aspoň já ne) :-). Možnosti Světelných Bytostí, Bytosti Země, Boha, Vesmíru... jsou nedozírné...

Vím, že to v podstatě všechno víte a uvědomujete si to, jen teď nastal čas to začít opět vědomě žít...

S Láskou a Radostí *AndRea Ra*

AndRea Ra Hanielská
http://andreara.cz

Libovolně šířte a sdílejte toto poselství celé i s odkazem na stránky http://andreara.cz *Děkuji*

Obohacují-li vás tyto informace a přejete-li si úsilí vynaložené na jejich předávání finančně ocenit, lze tak učinit na č.ú: 2393563013/0800, IBAN: CZ16 0800 0000 0023 9356 3013, SWIFT:GIBACZPX *Děkuji*

Modlitba k Vodě

Léto 2014

*Archanděl Zadkiel* z mých karet *13 Archandělů*
*Archanděl Zadkiel* z mých karet *13 Archandělů*

Pro všechny, kteří si plně uvědomují, že jsou *Tvůrci Svého Života*, uveřejňuji k inspiraci *MODLITBU K VODĚ*, která ke mě přišla v létě 2014. Tuto modlitbu jsem vyslovovala (někdy nahlas, někdy v duchu) každé ráno (už si nepamatuji jak dlouho, ale asi tak dlouho, jak bylo potřeba :-)) při pití větší sklenice vody, kterou jsem si pomyslně rozdělila na tři části. Podotýkám, že jsem pila vodu, která mi teče z kohoutku. Chápejte, vše je jednoduché. Modlitbou aktivujete to dobré a to ostatní nepozorovaně odejde... :-)

*Modlitba k Vodě*

*Já s Úctou, Láskou, Pokorou a Vděčností k Bohu, Vesmíru, Matce Zemi, Životu a k Sobě Samé přijímám krásu této Čisté Křišťálové Vody plné Světla Lásky do Svého Těla a Svého Života.*

*Prosím Tě, Čistá Křišťálová Vodo, která jsi plná Světla Lásky, naplň Světlem Lásky každou buňku Mého Těla a každou oblast Mého Života. A zároveň Tě Prosím, odveď z Mého Těla i Mého Života vše, co již nepotřebuji a co již neslouží a neprospívá Mému Nejvyššímu Dobru. Děkuji.*

*Já s Úctou, Láskou, Pokorou a Vděčností k Bohu, Vesmíru, Matce Zemi, Životu a k Sobě Samé s Lehkostí odpouštím, opouštím a propouštím ze Svého Těla a Svého Života vše, co již nepotřebuji a co již neslouží a neprospívá Mému Nejvyššímu Dobru. Děkuji.*

K jejímu zveřejnění mě inspirovalo setkání s krásnou bytostí, které jsem o ní říkala. Zvláštní bylo, že jsem si nedokázala vzpomenout na její přesné znění. :-)Teď při pití vody říkám pouze: Miluji Tě, Miluji Tě, Miluji Tě.... <3 <3 <3

S Láskou a Radostí *AndRea Ra* 

AndRea Ra Hanielská

Libovolně šiřte a sdílejte toto poselství celé i s odkazem na stránky http://andreara.cz *Děkuji*

Obohacují-li vás tyto informace a přejete-li si úsilí vynaložené na jejich předávání finančně ocenit, lze tak učinit na č.ú: 2393563013/0800, IBAN: CZ16 0800 0000 0023 9356 3013, SWIFT:GIBACZPX *Děkuji*