*Vědomá Konzultace s výkladem Andělských karet*
*k osvětlení, rozklíčování, porozumění a následnému pochopení*

Vědomou Konzultaci s výkladem Andělských karet vedu intuitivně k rozklíčování toho, co Vás tíží, s čím si nevíte rady. Může se to týkat nějakého problému, živoutní situace, vztahu, práce atd. Konzultace probíhá jako přátelský rozhovor, v průběhu kterého vnímám, kde se ve Vašem podvědomí nachází bloky, omezující vzorce myšlení, chování, projevů atd. Tyto vědomě zviditelňuji a tím je převádím z Vašeho podvědomí do Vašeho vědomí. Někdy k Vašemu lepšímu porozumění a osvětlení daného problému, vztahu, nebo situace používám výklad Andělských karet. Cílem Vědomé Konzultace je Vaše porozumění a pochopení řešeného problému, vztahu, nebo situace a nalezení vhodného řešení, "prvního kroku", který je vhodné udělat. Vše probíhá v naprostém soukromí, důvěře a v čisté energii Světla Lásky.  

S Láskou a Radostí

*AndRea Ra*

Vědomou Konzultaci poskytuji formou osobního setkání - sezení, na adrese Dlouhá 92, 679 23 Lomnice, nebo na jakémkoliv příjemném místě, kde budememe mít dostatek soukromí a klidu k nerušenému průběhu konzultace. Konzultaci poskytuji i na dálku, přes Messenger, nebo telefonicky na čísle 774 710 812, kde si můžete Vědomou konzultaci i objednat.